Du kan lämna ett bidrag direkt till Föreningen för Barn- och Ungdomsvård i Helsingborg. Är du intresserad? Kontakta oss fbu@föreningenbarnoungdom.se.

Vårt bankgiro är: 5555-2707

Tack för ditt bidrag!

Guldsponsor

Handelsbanken