Ansökan om bidrag från Föreningen för Barn- och Ungdomsvård i Helsingborg

Sista ansökningsdagen är 15 april.

Fält markerade med stjärna (*) är obligatoriska och måste fyllas i för att ansökan ska gå genom.

  • Ange ett nummer från 1 till 9999999.
  • Ange ett nummer från 0 till 999999.
  • Dra filer hit eller
    Till ansökan skall bifogas senast fastställda bokslut (resultaträkning, balansräkning och revisionsrapport) samt budget för innevarande verksamhetsår.
  • Ange ett nummer som är lika med eller mindre än 999999.
  • Utbetalning önskas till

  • Datumformat: DD streck MM streck ÅÅÅÅ

Guldsponsor

Handelsbanken