Var med och ge till barn och ungdomar i Helsingborg.

Du kan lämna ett bidrag direkt till Föreningen för Barn- och Ungdomsvård i Helsingborg. Är du intresserad?

Kontakta oss

Guldsponsor

Handelsbanken

I över 100 år har Föreningen för Barn- & Ungdomsvård i Helsingborg varit med och stöttat olika aktiviteter och initiativ för barn och ungdomar.

Föreningen förvaltar donationer som skänkts under åren, alltid med ändamålet att främja de ungas intressen i staden. Varje år delar vi ut en stor gåva till barn- och ungdomsföreningar som sökt ekonomiskt bidrag hos oss. Mottagarna kan exempelvis vara frilufts- och idrottsklubbar – det är bara barnens fantasi sätter gränserna för vad som är möjligt.

Vi vill fortsätta att ge och hjälpa. Med ett bidrag från er kan gåvan bli så mycket större, och glädjen hos barnen och ungdomarna delas med så många fler. Och ja, delad glädje har som bekant en förmåga att dubbleras.

Är du intresserad?
Kontakta oss på fbu@föreningenbarnoungdom.se.